Sale 16%
TÚI 355

Kích thước: 28 * 25 * 21 * 13 cm

Chất liệu: Cói