Chất liệu : da tổng hợp

Kích thước : 18 * 15 * 5.5 CM