Chất liệu : da tổng hợp

Kích thước : 20 * 14 * 18 cm