Sale 18%
TÚI XÁCH 564

Kích thước : 20 * 21 * 18 * 8  cm

Chất liệu : da simili