Sale 18%
TÚI XÁCH 567

Kích thước : 19 * 17 * 14 * 6 cm

Chất liệu : da tổng hợp