Sale 17%
TÚI XÁCH 586

Kích thước : 23 * 21 * 17 * 8 cm

Chất liệu : da tổng hợp