Cơ hội nhượng quyền

Faya mong muốn mở rộng thương hiệu ra toàn quốc.

Với sự đảm bảo về khâu sản phẩm và vận hành từ A-Z. Faya mong muốn tìm được đối tác nhượng quyền với sự hợp tác tin tưởng và lâu dài.

Liên hệ nhượng quyền tại: fayabags@gmail.com


Trân trọng.